TÝM

NÁŠ TÝM

Mgr. Ján Gajdoš, LL. M., advokát

 

Mgr. Ján Gajdoš, LL. M. je zakládajícím členem advokátní kanceláře. V roce 2005 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Svoji právní praxi zahájil již během studia vysoké školy, po ukončení studia působil ještě krátce jako právník v rámci soukromého podnikatele, absolvoval kurz a úspěšně složil zkoušku správce konkurzní podstaty, následně se již plně věnoval advokátní praxi, samozřejmě zpočátku na pozici advokátního koncipienta. V letech 2007 – 2009 úspěšně absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Regensbug v Bavorsku, v rámci tohoto studia krátce působil v německé advokátní kanceláři a získal akademický titul LL. M. (Magister Legum). V roce 2008 absolvoval odbornou měsíční stáž na Lomonosově univerzitě v Moskvě.

 

Jako samostatný advokát působí od ledna 2012, od ledna 2016 pak advokacii vykonává jako společník JAG advokátní kanceláře s.r.o.

 

Mgr. Ján Gajdoš, LL. M., advokát se specializuje zejména na oblast občanského, obchodního a trestního práva.

 

Mgr. Ján Gajdoš, LL. M., advokát hovoří plynně česky, slovensky, anglicky a německy.

 

Formální údaje: Mgr. Ján Gajdoš, advokátní kancelář, IČ: 736 11 786, se sídlem Plaská 614/10, Praha 5 - Malá Strana, PSČ: 150 00, datum vzniku oprávnění k výkonu advokacie 2. 1. 2012, evidenční číslo ČAK: 14067, ID datové schránky: na3hnit.

 

Mgr. Alena Gajdošová, LL. M., advokátka

 

Mgr. Alena Gajdošová, LL. M. absolvovala v roce 2006 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Svoji právní praxi zahájila již během studia vysoké školy, po ukončení studia pracovala jako koncipientka na Exekutorském úřadu JUDr. Tomáše Vrány. V letech 2007 – 2009 úspěšně absolvovala postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Regensbug v Bavorsku, v rámci tohoto studia krátce působila v německé advokátní kanceláři a získala akademický titul LL. M. (Magister Legum). V roce 2008 absolvovala odbornou měsíční stáž na Lomonosově univerzitě v Moskvě.

 

Jako samostatný advokát působí od poloviny roku 2011, od ledna 2016 pak spolupracuje s advokátní kanceláří JAG advokátní kancelář s.r.o. jako trvale spolupracující advokát.

 

Mgr. Alena Gajdošová, LL. M. vykonává generální praxi, a to převážně v oblastech práva občanského, obchodního, pracovního, rodinného a práva vymáhání pohledávek.

 

Mgr. Alena Gajdošová, LL. M. hovoří plynně česky, německy a anglicky, a dále na úrovni běžné komunikace španělsky, francouzsky a rusky.

 

Formální údaje: Mgr. Alena Gajdošová, advokátka, IČ: 736 30 071, se sídlem Plaská 614/10, Praha 5 - Malá Strana, PSČ: 150 00, datum vzniku oprávnění k výkonu advokacie 22. 7. 2011, evidenční číslo ČAK: 13869, plátce DPH, ID datové schránky: vgughb4.

 

JAG advokátní kancelář s.r.o., IČ: 046 82 556, se sídlem Plaská 614/10, Praha 5 - Malá Strana, PSČ:150 00,

zapsaná 5.1.2016 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252 096