SPOR S ADVOKÁTEM

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU MEZI ADVOKÁTEM A KLIENTEM (SPOTŘEBITELEM)

S radostí a určitým zadostiučiněním konstatujeme, že ani kancelář ani žádný z jednotlivých členů našeho týmu dosud nevedl spor s klientem, a rádi bychom tuto tradici zachovali i nadále.

 

V případě, že by snad v budoucnu některý z našich klientů měl pocit neshody či nespokojenosti, uvítáme, pokud nám tuto skutečnost sdělí, a my se ji budeme snažit k jeho spokojenosti promptně vyřešit.

 

Pro případ, že bychom však i přes veškerou dobrou vůli nebyli schopní dojít s klientem – SPOTŘEBITELEM - ke společnému konsenzu a řešení problému, v souladu s naší povinností jakožto advokátů sdělujeme, že mimosoudním řešením sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla dne 5. 2. 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

 

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 

JAG advokátní kancelář s.r.o., IČ: 046 82 556, se sídlem Plaská 614/10, Praha 5 - Malá Strana, PSČ:150 00,

zapsaná 5.1.2016 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252 096