PRÁVNÍ SLUŽBY

PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby poskytujeme dle požadavků a potřeb našich klientů formou ústních konzultací, sepisování smluv, podání k soudu či jiným orgánům státní správy (např. jako žaloba, odvolání, dovolání, apod., návrhy, stížnosti, podněty), za klienta vyřizujeme rovněž komunikaci s jeho obchodními partnery, či jinými subjekty, atd.

 

Právní služby poskytujeme nejčastěji v následujících oblastech:

 

 • zastupování v rámci soudních řízení, rozhodčího řízení, řízení před orgány státní správy
 • fúze a akvizice, právní audity (due dilligence)
 • právo obchodních společností
 • insolvence a restrukturalizace
 • nekalá soutěž a právo na ochranu osobnosti
 • závazkové právo
 • právo nemovitostí
 • bankovní právo
 • cenné papíry, směnky
 • hospodářská soutěž a právo EU
 • IP / IT, media a telekomunikace
 • veřejné zakázky
 • správa majetku
 • dědické řízení
 • pracovní právo
 • rodinné právo
 • dopravní nehody a přestupková řízení
 • energetika a právo životního prostředí
 • trestní právo
 • vymáhání pohledávek

 

JAG advokátní kancelář s.r.o., IČ: 046 82 556, se sídlem Plaská 614/10, Praha 5 - Malá Strana, PSČ:150 00,

zapsaná 5.1.2016 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252 096