ODMĚNA ADVOKÁTA

ODMĚNA ADVOKÁTA

Podle složitosti a povahy poskytovaných právních služeb je dohodou smluvních stran určena výše, případně způsob určení výše odměny advokáta.

 

Jestliže není s klientem dohodnuto jinak, poskytujeme právní služby za ceny podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., označovaná jako advokátní tarif.

 

 

Individuální dohoda pak spočívá zpravidla v určení její výše hodinovou sazbou případně paušálem (konečnou částkou za práci na celé právní záležitosti - např. due dilligence), případně měsíčním paušálem při dlouhodobé spolupráci či procentuální výší (např. při zastupování v dědickém řízení).

 

Při dohodě o spolupráci s novými klienty je zpravidla požadována záloha na právní služby.

 

 

Samozřejmě kromě finanční odměny je pro nás vítaným oceněním naší práce

především Vaše doporučení dalším potenciálním klientům.

 

 

JAG advokátní kancelář s.r.o., IČ: 046 82 556, se sídlem Plaská 614/10, Praha 5 - Malá Strana, PSČ:150 00,

zapsaná 5.1.2016 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252 096